Клиентски

алуминиеви профили

Нашата компания е специализирана в производството на клиентски алуминиеви профили по чертеж на клиента. Ние гарантираме с безкомпромисно качество и с конкурентни цени.

 - Сплави серия -6082, 6060, 6061, 6063, 6005, 1050

 - Химически състав по БДС EN 573-3

 - Механични свойства, съгласно EN 755-2

 - Размери и допуски, съгласно EN 755-9 и EN 12020-2  

 - Минимална дебелина на стената – 0,8 мм

 - Относително тегло на профила – от 0,05 кг/м до 7,0 кг/м

 - Дължина – от 1 000 мм до 7 500 мм

Стандартни алуминиеви профили

Производство и доставка на стандартни алуминиеви профили

Кратки срокове и минимално количество за производство от 300 кг

Тръби, пръти, винкели, T профил, U профил